فیكسچرهای كنترلی

 

طراحی و تولید همه انواع پنل ‏و بررسی فیكسچر و وسایل .

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی