اخبار شركت

 

14 لغایت 17 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران مانند سالهای پیشین بزرگ ترین گردهمایی صنعت گران داخلی و خارجی شکل گرفت. 

 

در قالب قـرارداد منعقده يک دستگاه ماشین فرز CNC  دروازه‌ای از طرف شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سايپا به شرکت ايران خودرو فروخته شده است و هم اکنون پس از گذراندن مراحل ساخت و تست آماده تحويل به شرکت ایران‌ خودرو می‌باشد. 

نظـر به سوابـق و تجربيـات ارزشمنـد شركـت قالبهـاي بـزرگ صنعتـي سايپـا در امـر صـادرات قالبهـاي بـدنـه خـودرو

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی